..: SP 4 Katowice :..
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach
NABÓR DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ!!!    NABÓR DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ!!!    NABÓR DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ!!!   NABÓR DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ!!!

===> WYTYCZNE GIS, MZ i MEN <===


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Podstawową formą pracy szkoły w tym okresie jest kształcenie na odległość, realizowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz portali społecznościowych, np. Messenger, WhatsApp, Skype, aplikacja Microsoft Teams.


Wszyscy pracujemy zgodnie z ustalonym planem lekcji. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć lekcjach on-line, natomiast przy innych formach zdalnego nauczania sami planują kiedy realizują daną lekcję. Zachęcamy do systematyczności.


Kształcenie na odległość podlega ocenianiu. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego. Nauczyciele prowadzą konsultacje zgodnie z harmonogramem przesłanym przez Wychowawców.

Dyrektor Zespołu
Monika Michalik


Różności:


Dziennik elektroniczny
 Facebook