..: SP 4 Katowice :..
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach


==>ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ WWW<==   ==>ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ WWW<==  ==>ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ WWW<==  ==>ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ WWW<==  ==>ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ WWW<==  ==>ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ WWW<==   ==>ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ WWW<==   ==>ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ WWW<==   


Nasza szkoła położona jest na Osiedlu im.I.J.Paderewskiego w Katowicach w pobliżu zielonych terenów Doliny Trzech Stawów.

Szkoła mieści się w funkcjonalnym i przestronnym budynku, zapewniającym doskonały komfort nauki. Przestronne sale i pracownie lekcyjne. Mamy znakomicie zaopatrzoną bibliotekę, pracownię komputerową oraz trzy wspaniałe sale gimnastyczne(hala sportowa, sala fitness i sala gimnastyczna) to nie jedyne atuty naszej szkoły.

Zapewniamy naszym uczniom poczucie bezpieczeństwa i ochronę przed zagrożeniami. Podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele stale dyżurują na korytarzach szkolnych. Szkoła ma dobrą opinię w środowisku lokalnym i duży udział w życiu kulturalnym regionu.Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie.Od roku 2011 należymy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Dbamy o rozwijanie pasji i zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych a naszą przewodnią ideą jest idea Kalos Kagathos - jako harmonijne połączenie zdrowego wysportowanego ciała z wybitnym intelektem.Ważny jest dla nas również rozwój społeczno - emocjonalny
i przygotowanie uczniów do radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości.

Pozytywny klimat szkoły budujemy poprzez dbałość o relacje, rozwijanie kompetencji społecznych w tym pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz zachęcanie wszystkich członków społeczności szkolnej do udziału w życiu szkoły.

Wiele radości daje nam wspólne podejmowanie działań na rzecz innych w środowisku szkolnym i poza szkołą. Dbamy o to, abyśmy mogli uczyć się i pracować w zdrowym i przyjaznym środowisku. Staramy się też kształtować prozdrowotne zachowania u naszych uczniów ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Od roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole została otwarta klasa dwujęzyczna. Jest to oddział, w którym nauka jest prowadzona w dwóch językach: polskim i niemieckim. Uczeń rozwija nie tylko swoją wiedzę ogólną, ale też doskonali umiejętności językowe, uczy się, jak łączyć naukę z różnych dziedzin z nauką języka obcego.

Różności:


Dziennik elektroniczny


 Facebook