..: SP 4 Katowice :..
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach
NABÓR DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ!!!    NABÓR DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ!!!    NABÓR DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ!!!   NABÓR DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ!!!


Klasa dwujęzyczna w naszej szkoleOd 1 września 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach została utworzona klasa VII dwujęzyczna z językiem niemieckim. W oddziale dwujęzycznym nauczanie prowadzone jest w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, w przypadku naszej szkoły jest to język niemiecki. W klasie VII język niemiecki będzie nauczany w wymiarze 5 godzin od podstaw. Natomiast w klasie VIII prowadzone będą w dwóch językach (j. polskim i j. niemieckim) co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, fizykę, chemię, cześć geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, cześć historii odnoszącą się do historii powszechnej oraz matematykę. Obecna klasa VIII dwujęzyczna realizuje zajęcia z matematyki i historii w języku niemieckim.

Nauczanie języka niemieckiego oraz wybranych przedmiotów obywa się w oparciu o autorskie programy zgodne z obowiązującą podstawą programową.😍ZAPRASZAMY😍Różności:


Dziennik elektroniczny
 Facebook