..: SP 4 Katowice :..
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Szkoła Podstawowa nr 4
NABÓR DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ!!!    NABÓR DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ!!!    NABÓR DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ!!!   NABÓR DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ!!!

"Szkoła nie jest przystankiem,
jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty".

(Celestyn Freinet)

Nasza szkoła położona jest na Osiedlu im.I.J.Paderewskiego w Katowicach w pobliżu zielonych terenów Doliny Trzech Stawów.

Szkoła mieści się w funkcjonalnym i przestronnym budynku, zapewniającym doskonały komfort nauki. Przestronne sale i pracownie lekcyjne. Mamy znakomicie zaopatrzoną bibliotekę, pracownię komputerową oraz trzy wspaniałe sale gimnastyczne(hala sportowa, sala fitness i sala gimnastyczna) to nie jedyne atuty naszej szkoły.

Zapewniamy naszym uczniom poczucie bezpieczeństwa i ochronę przed zagrożeniami. Podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele stale dyżurują na korytarzach szkolnych. Szkoła ma dobrą opinię w środowisku lokalnym i duży udział w życiu kulturalnym regionu.Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie.Od roku 2011 należymy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Dbamy o rozwijanie pasji i zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych a naszą przewodnią ideą jest idea Kalos Kagathos - jako harmonijne połączenie zdrowego wysportowanego ciała z wybitnym intelektem.

Ważny jest dla nas również rozwój społeczno - emocjonalny
i przygotowanie uczniów do radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości.

Pozytywny klimat szkoły budujemy poprzez dbałość o relacje, rozwijanie kompetencji społecznych w tym pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz zachęcanie wszystkich członków społeczności szkolnej do udziału w życiu szkoły.
Wiele radości daje nam wspólne podejmowanie działań na rzecz innych w środowisku szkolnym i poza szkołą. Dbamy o to, abyśmy mogli uczyć się i pracować w zdrowym i przyjaznym środowisku. Staramy się też kształtować prozdrowotne zachowania u naszych uczniów ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Od roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole została otwarta klasa dwujęzyczna. Jest to oddział, w którym nauka jest prowadzona w dwóch językach: polskim i niemieckim. Uczeń rozwija nie tylko swoją wiedzę ogólną, ale też doskonali umiejętności językowe, uczy się, jak łączyć naukę z różnych dziedzin z nauką języka obcego.

Różności:


Dziennik elektroniczny Facebook