Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Opłaty:Posiłki w roku szkolnym 2019/2020
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Ziętka w Katowicach w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej => .: Klick :.<=Przypominamy, że Wpłaty za obiady przyjmowane są do 5 dnia każdego miesiąca.
Za nieterminowe wpłaty będą pobierane odsetki w ustawowej wysokości 7% - na podstawie art. 481 Kodeksu cywilnego

Wpłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, Szkoła Podstawowa nr 4 w Katowicach PKO BP 12 1020 2313 0000 3002 0622 9209Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy należy dostarczyć do intendenta do 5 dnia każdego miesiąca lub przesłać e-mailem na adres:


  1. sekretariatgim4@o2.pl
  2. intendentgim4@o2.pl


Wpłaty za obiady są również przyjmowane w szkole w sekretariacie uczniowskim pokój nr 31 na przerwach:

  • 9.40 - 9.50
  • 10.35 - 10.45
  • 11.30 - 11.40

Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,00 złKoszt za miesiąc marzec 2020 r. wynosi:


22 x 3,00zł = 66,00złTermin płatności:01.03 - 05.03.2020 r.Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie pok. nr 31Koszt jednego obiadu dla pracownika szkoły wynosi 6,86 złObiady są wydawane podczas przerw o godz.


  • 12.25 - 12.45
  • 13.30 - 13.40

Klasy 1 i 2 jedzą obiad od godz. 13.00 - 13.30


Zwroty za niewykorzystane obiady uczniów lub pracowników szkoły dokonywane są powyżej trzydniowej ciągłej absencji w szkole ( po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie lub w sekretariacie uczniowskim w pierwszym dniu choroby, nieobecność nie zgłoszona nie będzie odliczana ) w formie odpisu w następnym miesiącu.


Dopuszcza się kupowanie obiadów w wybrane dni tygodnia – płatne również do 5 dnia każdego miesiąca.