im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoły ponadpodstawowe:18 styczeń 2019 r.


INFORMATOR dla kandydatów do szkół średnich w Katowicach na rok szkolny 2019/2020


==> KLIKNIJ ABY POBRAĆ INFORMATOR <==Opracował: Tomasz Nawrat

_____________________________________________

2 styczeń 2019 r.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
dla absolwentów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020
Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych.====> Dla absolwentów szkół podstawowych <====

====> Dla absolwentów gimnazjum <====


Opracował: Tomasz Nawrat

_____________________________________________

6 grudzień 2018 r.


Rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020
Komunikat prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący Rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020=====> KOMUNIKAT <=====
Opracował: Tomasz Nawrat

_____________________________________________

28 wrzesień 2018 r.


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020
===> ..: WIĘCEJ WIADOMOŚCI :... <===

Opracował: Tomasz Nawrat

_____________________________________________

11 wrzesień 2018 r.Informator o kierunkach kształcenia w średnich samorządowych szkołach zawodowych

..: ===> INOFMATOR <=== :..