Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Klasa VII dwujęzyczna:

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020:Zapraszamy chętnych uczniów do klasy VII dwujęzycznej z językiem niemieckimnaukę języka niemieckiego rozpoczynamy od podstaw


Wnioski o przyjęcie do klasy dwujęzycznej należy składać w sekretariacie szkoły do 17 maja br.
FORMULARZ .: Zgłoszenie - KLASA VII - Dwujęzyczna :..

Test kompetencji językowych odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie szkoły.Od 1 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach została otwarta klasa VII dwujęzyczna z językiem niemieckim. W oddziale dwujęzycznym nauczanie prowadzone jest w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, w przypadku naszej szkoły będzie to język niemiecki. W klasie VII język niemiecki będzie nauczany w wymiarze 5 godzin. Natomiast w klasie VIII prowadzone będą w dwóch językach (j. polskim i j. niemieckim) co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, fizykę, chemię, cześć geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, cześć historii odnoszącą się do historii powszechnej oraz matematykę.


Nauczanie języka niemieckiego oraz wybranych przedmiotów obywa się w oparciu o autorskie programy zgodne z obowiązującą podstawą programową.


W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy językowej realizowali szereg rozmaitych projektów edukacyjnych, takich jak:


  • Dzień Języka Niemieckiego, na stałe wpisany już w kalendarz imprez szkolnych, podczas którego uczniowie biorą udział w wielu konkursach, kosztują smakołyków kuchni niemieckiej, poznają kulturę i tradycje krajów niemieckojęzycznych.
  • Wojewódzki Konkurs „Historia i kultura krajów niemieckojęzycznych” pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Katowice, który nasza szkoła organizuje od 9 lat
  • Udział w lingwistycznych konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i rejonowych
  • Współpraca z Instytutem Goethego w Krakowie
  • Współpraca z VIII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach (nauka w klasie dwujęzycznej na poziomie szkoły podstawowej umożliwia kontynuację nauki w klasie dwujęzycznej w VIII LO, w którym klasy o takim profilu funkcjonują już od dawna i cieszą się dużym zainteresowaniem i wysokim poziomem nauczania).
  • Realizacja projektu e-Twinning ze szkołami z Niemiec, Słowenii i Chorwacji nt. „Est Europa nunc unita – et unita maneat” – „Europa ist nun vereint – und vereint möge es bleiben” – czerwiec 2019 r.
  • Zajęliśmy II I III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego „Deutsch ist für mich…”
  • Prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców i kandydatów do klasy dwujęzycznej.
  • W ramach Dnia Otwartego przeprowadziliśmy zajęcia pokazowe z fizyki prezentując doświadczenia fizyczne w języku niemieckim.
  • Planujemy wycieczkę do Berlina w maju 2020 r.


Liczymy, że kształcenie dwujęzyczne przyczyni się do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, pozwoli na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie, także jako narzędzia do poznawania wiedzy z innych przedmiotów. W przyszłości będzie dla uczniów naszej szkoły dodatkowym atutem przy wyborze dalszej drogi kształcenia i zwiększy ich szanse na rynku pracy
ZAPRASZAMY