Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Klasy I:
Lista przyjętych i nieprzyjętych uczniów do Szkoły podstawowej nr 4===> Przyjęci do Sp4 <===

===> Nieprzyjęci do Sp4 <===
____________________________________________________________Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 4==> Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do SP 4 <==

_________________________________________________________Lista Przyjętych kandydatów do Szkoły Postawowej nr 4==> Lista przyjętych do SP 4 <==


Zapraszamy do Naszej Szkoły


REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022 PROWADZONA BĘDZIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYMRODZICE WYPEŁNIAJĄ FORMULARZ NA STRONIE:


===> FORMULARZ <===Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice rekrutacja do klasy I odbywa się w terminach:  • od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. – dla dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły, które przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców
  • od 10 maja 2021 r. do 19 maja 2021 r. – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Podstępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza rejonu prowadzone jest na pisemny wniosek rodziców.
    Kryteria rekrutacji dla uczniów spoza rejonu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 1436/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I
Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Ziętka
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9 w Katowicach
na rok szkolny 2021/2022Rejon (według ulic) Szkoły Podstawowej nr 4 :

Ulice przynależne do Szkoły Podstawowej nr 4
1.Adolfa Dygacza
2.Aleja Górnośląska
3.Alpejska
4.Ceglana
5.Francuska od 70 do końca
6.gen. Józefa Longina Sowińskiego
7.Graniczna 49, 53, 57, 63
8.Karbowa
9.Krzemienna
10.Lotnisko
11.Muchowiec
12.Ofiar Katynia
13.Pilotów
14.Polna
15.Porfirowa
16.Prowansalska
17.Rodańska
18.Sabaudzka
19.Szybowcowa
20.Trzech StawówTerminy naboru:Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu
obwodowej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postepowaniu rekrutacyjny
od 22 marca 2021 r.
do 9 kwietnia 2021 r.
od 10 maja 2021 r.
do 19 maja 2021 r.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do
pozaobwodowej szkoły podstawowej
(oraz obwodowej w terminie
uzupełniającym) wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
od 10 maja 2021 r.
do 19 maja 2021 r.
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
zgłoszeń o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji czynności,
o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy –
Prawo oświatowe
od 5 do 15 kwietnia 2021r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji czynności,
o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy –
Prawo oświatowe
Od 22 do 27 maja 2021r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
16 kwietnia 2021r.28 maja 2021r.
6.Potwierdzenie przez rodziców kandydata
woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie
należy złożyć w formie pisemnego
oświadczenia
od 19 kwietnia 2021r.
do 30 kwietnia 2021r.
od 31 maja 2021r. do 11 czerwca 2021r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 kwietnia 2021r. godz. 15.00 28 czerwca 2021r. godz. 15.00===> REGULAMIN REKRUTACJI 2021/2022 <======> ZARZĄDZENIE PREZYDENTA <======> Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji <===