im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Szkoła Podstawowa nr 4

Klasy I:

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020:REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJInformujemy, że szkoła organizuje nabór do klasy I na rok szkolny 2019/2020

FORMULARZ .: Zgłoszenie - KLASA I :..WNIOSEK .: Wniosek spoza obwodu - KLASA I :..

Terminy naboru do klasy ILp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
15 do 27 marca 2019 6 do 14 maja 2019
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe.
do 5 kwietnia 2019do 22 maja 2019
3.Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
8 kwietnia 2019 22 maja 2019
4.Potwierdzenie przez rodziców
woli przyjęcia dziecka.
Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.
od 9 do 15 kwietnia 2019od 24 do 31 maja 2019
5.Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
26 kwietnia 2019 godz. 15.0013 czerwca 2019FORMULARZ .: Zgłoszenie - KLASA VII - Dwujęzyczna :..Terminy naboru do klasy VII - dwujęzycznejLp.Postępowanie rekrutacyjne termin w postępowaniu rekrutacyjnymtermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie
do oddziału dwujęzycznego z j. niemieckim
jako drugim językiem nauczania wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 23 kwietnia do 17 maja 2019 r.25 do 26 czerwca 2019
2.Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych
dla kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego,
o którym mowa w art. 139 ustawy - Prawo oświatowe
23 maja 2019 r. godz. 14.0027 czerwca 2019 godz.10.00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego,
którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
29 maja 2019 r.28 czerwca 2019
4.Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do oddziału dwujęzycznego.
29 maja 2019 28 czerwca 2019
5.Potwierdzenie przez rodziców kandydata
woli przyjęcia dziecka do oddziału dwujęzycznego.
Potwierdzenie należy złożyć
w formie pisemnego oświadczenia.
od 29 maja do 7 czerwca 2019od 1 do 3 lipca 2019
6.Dostarczanie przez kandydata
ubiegającego się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
świadectwa promocyjnego do klasy VII.
od 21 do 25 czerwca 2019 od 1 do 3 lipca 2019
7.Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do oddziału dwujęzycznego.
26 czerwca 2019 do godz. 15.004 lipca 2019 do godz. 15.00