Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Do przedszkola:


Lista Dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 87 im. Juliam Tuwima w Katowicach====> LISTA PRZYJĘTYCH <====

====> LISTA NIEPRZYJĘTYCH <====
_______________________________________________________________________________________________________________________

Lista zakwalifikowanych dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 87 im. Juliam Tuwima w Katowicach===> LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI <===


________________________________________________________________________________________________________________________


Wyniki rekrutacji na rok 2020/2021
Lista Dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 87 im. Juliam Tuwima w Katowicach===>LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI <===


===> LISTA NIEPRZYJĘTYCH DZIECI <===
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Dzień dobry

Przesyłam poniżej informację dla rodziców dot. rekrutacji i składania wniosków. Poniższa informacja również została zamieszczona na stronę:

==> katowice.nabory.pl <==W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą. Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego.Z poważaniem,
Klaudia Czajkowska (Sieradzy)
Urząd Miasta Katowice
Wydział Edukacji i Sportu
Referat Nadzoru i Ewidencji Publicznych
i Niepublicznych Jednostek Oświatowych
tel. 32/705-41-83

Szanowni PaństwoInformuję, iż do NABO logujecie się Państwo przez platformę ==> https://katowice.pabs.pl <==  1. Harmonogram rekrutacji został wprowadzony, wobec powyższego proszę o przestrzeganie terminów,

  2. Do systemu proszę o wprowadzenie ofert oraz liczby wolnych miejsc (po odjęciu dzieci kontynuujących). Poniżej przesyłam linki do instrukcji:
Placówki powinny wprowadzić ogólną liczbę wolnych miejsc jaka pozostała po odjęciu dzieci, które kontynuują pobyt w przedszkolu.

==>http://pomoc.nabory.pl/nabo/przedszkola/all/html/index.html?oddzialy.htm<==

Przed startem rekrutacji muszą Państwo wprowadzić do systemu dzieci kontynuujące. Poniżej link do instrukcji:

==>http://pomoc.nabory.pl/nabo/przedszkola/all/html/index.html?kontynuujcy.htm<==

Cała instrukcja znajduje się pod adresem:

==>https://pomoc.nabory.pl/nabo/przedszkola/all/html/index.html<== a w razie jakichkolwiek pytań proszę pisać do firmy Krakfin (nabo@krakfin.pl).Strona dla rodzica - ==>https://katowice.nabory.pl<==.


Terminy postępowania rekrutacyjnego
do Miejskiego Przedszkola Nr 87 im. Juliana Tuwima
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9 w Katowicach
na rok szkolny 2020/2021Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1 Składanie przez rodziców deklaracji
o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego
od 9 marca 2020 r.
do 13 marca 2020 r.
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
od 16 marca 2020 r.
od godz. 9.00
do 27 marca 2020 r.
do godz. 15.00
od 6 lipca 2020 r.
od godz. 9.00
do 9 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
3 Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe
od 23 marca 2020 r.
o godz. 8.00
do 31 marca 2020 r.
do godz. 15.00
od 8 lipca 2020 r.
od godz. 8.00
do 13 lipca 2020 r.
do godz. 10.00
4 Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
17 kwietnia 2020 r.
godz. 15.00
27 lipca 2020 r.
godz. 13.00
5 Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia
od 20 kwietnia 2020 r.
o godz. 9.00
do 27 kwietnia 2020 r.
do godz. 15.00
od 27 lipca 2020 r.
od godz. 13.00
do 30 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
6 Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
4 maja 2020 r.
godz. 9.00
3 sierpnia 2020 r.
godz. 9.00


===> Zarządzenie Prezydenta w sprawie rekrutacji na rok 2020/2021 <======> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej <===