Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Wolontariat:Klub WolontariuszaWolontariat to świadoma, dobrowolna i bezpłatna działalność (praca) na rzecz innych.W naszej szkole działa grupa ochotników czyli wolontariuszy, którzy pomagają młodszym dzieciom, dzieciom, rówieśnikom, osobom dorosłym oraz zwierzętom. Szeroka działalność tych młodych ludzi przynosi im mnóstwo korzyści niematerialnych. Najczęściej wymieniane to radość, satysfakcja, poczucie sensu, rozwój, pozyskanie nowych przyjaciół, zdobywanie nowej wiedzy, doświadczenia i umiejętności.Działania podejmowane przez uczniów naszej szkoły to:

 1. Organizowanie akcji informacyjnej na temat działalności schronisk dla zwierząt oraz zebranie pożywienia dla zwierząt.
 2. Zbieranie makulatury oraz przekazywanie zebranych funduszy na cele charytatywne.
 3. Zbieranie plastikowych nakrętek i przekazanie ich organizacjom działającym na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych.
 4. Czytanie bajek dzieciom z przedszkoli na naszym osiedlu.
 5. Pomoc w nauce dzieciom w świetlicy w szkole podstawowej na 12.
 6. Zbieranie funduszy na paczki świąteczne dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
 7. Udział w akcji parkingowej w ramach Akcji Społecznej Miejska Dżungla.


Grupy wolontariuszy to grupy młodych aktywnych ludzi, którzy niosą pomoc potrzebującym, włączają się w rozwiązywanie problemów szkolnych (pomoc koleżeńska) i problemów lokalnych.

Szkolne kluby wolontariusza charakteryzuje:

 1. działanie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu,
 2. przygotowanie młodzieży do pracy,
 3. organizowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw,
 4. umożliwianie młodym podejmowanie działań pomocowych na rzecz potrzebujących,
 5. pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 6. wspieranie w rozwijaniu zainteresowań młodzieży,
 7. kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności.


JEŻELI CHCESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM
ZGŁOŚ SIĘ DO PEDAGOGA LUB PSYCHOLOGA SZKOLNEGOKodeks etyczny wolontariusza wg Małgorzaty Ochman:

 1. Być pewnym(zastanów się dlaczego chcesz pomagać innym ludziom?)
 2. Być przekonanym (nie oferuj swojej pomocy , jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego co robisz)
 3. Być lojalnym(zgłaszaj sugestię, nie uderzaj w innych)
 4. Przestrzegać obowiązujących zasad (nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz)
 5. Mówić otwarcie (pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz)
 6. Chętnie uczyć się (rozszerzaj swoją wiedzę)
 7. Stale się rozwijać (staraj się poznawać organizację i ludzi na rzecz, których działasz)
 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą (będziesz pracował lepiej i z większa satysfakcją , wykonując to czego od Ciebie się oczekuje)
 9. Być osobą na której można polegać (praca jest zobowiązaniem , nie składaj obietnic, których nie możesz zrealizować)
 10. Działać w zespole (znajdź dla siebie miejsce w grupie)