Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

KPZ:Środowiskowy Program Profilaktyczny „Klub Pozytywnie Zakręconych”Ma na celu przede wszystkim zagospodarowanie czasu wolnego uczniów oraz uczenie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego.
W ramach programu odbywają się również zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

Uczniowie biorący udział w programie wyjeżdżają też na wycieczki o charakterze dydaktycznym i korzystają z pokazów filmowych m.in. w Cinema Park w Krakowie.Zajęcia prowadzone w roku szkolnym 2017/2018:Klub filmowy
wtorek 14.30
biblioteka
Prowadzący: p. Ewa Szyndler

Rękodzieło artystyczne
czwartek 15.00
sala 161
prowadzący: p. Iwona Górny

Zajęcia krawieckie
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu
w środy o 15.00
sala 161
prowadzący: p. Dorota Ulaczyk

Zajęcia rekreacyjno – sportowe
czwartek 16.15
hala sportowa
prowadzący: p. Michał Kałuża

Zajęcia informatyczne
piątek 12.30
sala 41
prowadzący: p. Tomasz Nawrat

Opracował: Tomasz Nawrat