Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Sztandar i hymn:Historia Sztandaru Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach
Uroczystość nadania imienia i sztandaru szkoły:


Patrona Gimnazjum nr 4 wybrano drogą głosowania, które odbyły się 24 listopada 2004r. Wsród kandydatów znaleźli się m.in tacy wielcy Polacy jak Ignacy Jan Paderewski, Tadeusz Kościuszko i Zofia Kossak - Szczucka, wskazani uprzednio zarówno przez uczniów, rodziców i grono pedagogiczne.

Do glosowania przystąpili uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele i pracownicy administracyjni naszego gimnazjum. Komisja nadzorująca wybory, w której składzie oczywiście nie mogło zabraknąć przedstawicieli samorządu szkolnego - ustaliła, że 42,93% członków społeczności szkolnej opowiedziało się za imieniem Jerzego Ziętka, a liczba głosów oddanych na pozostałe wymienione wcześniej postacie wynosiła odpowiednio: 30,96%, 16,27% i 9,83%.

Przypieczętowaniem starań całej społeczności szkolnej o nadanie imienia, stała się Uchwała nr XXVII/765/05 Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Gimnazjum nr 4 w Katowicach imienia Jerzego Ziętka, która zapadła 28 lutego 2005 roku.

Następnie odbyły się konkursy: konkurs na logo szkoły, konkurs na słowa hymnu szkoły oraz konkurs wiedzy o życiu i dokonaniach Jerzego Ziętka. Wspomnieć należy, że Społeczny Komitet Budowy Pomnika Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach zorganizował we wrześniu 2004r. dla uczniów szkół gimnazjalnych konkurs na prezentację dokonań Gospodarza Ziemi Śląskiej Generała Jerzego Ziętka, Wojewody Śląskiego.

Wyróżnienia otrzymały uczennice: Julia Dziukiewicz, Iwona Guzińska, Agata Kurek, za prace literackie, natomiast Magdalena Sendek - za pracę plastyczną. Uroczystość nadania imienia odbyła się 18 listopada 2005r., pod honorowym patronatem Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Kutza. Wybitny przedstawiciel świata kultury - ceniony reżyser oraz godny reprezentant Ziemi Śląskiej w Senacie RP przyjął ponadto zaproszenie na spotkanie z uczniami, dyrekcją oraz nauczycielami naszej szkoły, aby podzielić się z nami wspomnieniami o patronie, o którym pisał m.in. w książce "Portrety godziwe".Akt Nadania Sztandaru
Hymn Gimnazjum

Składy Pocztów Sztandarowych:I.


Więdzą o tym Katowice

Niech się dowie cały świat,

Że najlepszą szkołą w kraju

Nasza "czwórka" już od lat.


Ref.


Młodość nas na skrzydłach niesie

W ten nauki ważny czas

Przyszłość u stóp naszych leży

Cel osiągnie każdy z nas.


II.


Imię dumne generała

Na sztandarze w blasku lśni

Niech się dowie Polska cała

Że to nasz idą dni.Słowa i muzyka:
mgr Marzena Morawska

2015/2016

Chorąży: Mitas Piotr

Chorąży:

Asysta: Szade Małgorzata

Asysta: Szlęk Katarzyna

Asysta: Karpf Magdalena

Asysta: Szymura Karolina

2014/2015

Chorąży: Jan Grabe

Chorąży: Michał Góral

Asysta: Anna Radziejewska

Asysta: Wiktoria Dawid

Asysta: Oliwia Dunaszewska

Asysta: Magdalena Musialik

2013/2014

Chorąży: Błażej Orpel

Chorąży: Jacek Piktus

Asysta: Agata Pietrzkiewicz

Asysta: Julia Lisoń

Asysta: Natalia Lewandowska

Asysta: Wiktoria Olesińska

2012/2013

Chorąży: Patryk Droś

Chorąży: Marek Żmija

Asysta: Weronika Ziemianek

Asysta: Kinga Mielczarek

Asysta: Hanna Dyląg

Asysta: Zuzanna Olszak

2011/2012

Chorąży: Jarosław Bobek

Asysta: Agata Kot

Asysta: Monika Nowak

2010/2011

Chorąży: Patryk Tyrtania

Chorąży: Paweł Rybicki

Asysta: Ewa Hess

Asysta: Hanna Orlicz

Asysta: Martyna Magaj

Asysta: Paulina Błaszczak

2009/2010

Chorąży: Jakub Tomys

Chorąży: Eryk Natwora

Asysta: Natalia Dmitrzak

Asysta: Agata Pietrzyba

Asysta: Agata Murat

Asysta: Magda Dziedzic

2008/2009

Chorąży: Mateusz Wolny

Chorąży: Jakub Rawicki

Asysta: Katarzyna Słapik

Asysta: Maja Chaszczowy

Asysta: Anna Ziemba

Asysta: Sandra Szymańska

2007/2008

Chorąży: Ernest Natwora

Chorąży: Szymon Mansel

Asysta: Anna Osenkowska

Asysta: Olga Popławska

Asysta: Anna Loba

Asysta: Katarzyna Wolińska

2006/2007

Chorąży: Krzysztof Wąsala

Chorąży: Arkadiusz Węglarski

Asysta: Beata Polańska

Asysta: Ewelina Gradkowska

Asysta: Emilia Ociepczyk

Asysta: Klaudia Kramarczyk

2005/2006

Chorąży: Piotr Wolan

Chorąży: Daniel Musiał

Asysta: Magdalena Kluczwajd

Asysta: Katarzyna Nizioł

Asysta: Izabela Cybulska

Asysta: -------------------