Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Historia szkoły:

Z kart historii Szkoły Podstawowej/Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach

W 1984 roku, mimo że budynek już stał, teren wokół szkoły nie był do końca zagospodarowany. Nauczyciele, wykorzystując swój wolny czas i dobre intencje, robili wszystko, by uczniowie mogli rozpocząć edukację w terminie. Szkoła uzyskała wyposażenie dzięki władzom miasta i oświaty. Otrzymaliśmy również dary z pobliskich szkół w formie pomocy dydaktycznych oraz księgozbioru.

1 września 1984 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność jako Szkoła Podstawowa nr 4. W pierwszym roku działalności przyjęliśmy 676 dzieci w poczet uczniów. Uczyli się oni w klasach od I do VIII.Dyrektorzy i wicedyrektorzy

  • Pani mgr Irena Tenerowicz pierwszy dyrektor w latach 1984 - 1990
  • Pani mgr Krystyna Łukasik, zastępca dyrektora w latach 1984 - 1990
  • Pani mgr Ewa Skrzypczyńska, zastępca dyrektora w latach 1991 - 1999
  • Pani mgr Irena Wołodkiewicz,wicedyrektor od roku 1990 oraz dyrektor
    w latach 1991-2009
  • Pani mgr Urszula Okrajni, zastępca dyrektora w latach 1999-2005
  • Pani mgr Monika Michalik, zastępca dyrektora w latach 2000-2004,
    2005-2009 oraz aktualnie dyrektor szkołyZ życia szkoły...


Od samego początku nasza szkoła szczyciła się udziałem uczniów w różnorodnych formach życia szkolnego. W szkole działał samorząd uczniowski: zarząd oraz sekcje: porządkowa, sportowa, kulturalna, przedmiotowa, fotograficzna i gazetki szkolnej.

Do roku 2001 działał radiowęzeł szkolny, poprzez który nadawano cotygodniowe audycje tematyczne, muzykę na przerwach, konkursy, koncerty życzeń obchody świąt np. 8 Marca Dzień Kobiet czy Walentynki. Samorząd organizował obchody Pierwszego Dnia Wiosny (np. prowadzenie lekcji przez uczniów) organizował zabawy i dyskoteki szkolne, dyżury uczniowskie na korytarzach. Prowadził szkolne uroczystości i akademie. Włączał się do akcji porządkowych wokół szkoły i na osiedlu. Prowadzone były tabele współzawodnictwa klas we wszystkich dziedzinach (do 1999 r.).

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym samorząd szkolny nawiązał kontakt z Towarzystwem Przyjaciół Katowic i uczestniczył w sesjach i wykładach historycznych; z Kołem Charytatywnym i parafią (w latach 90-tych Akcja "Serce" - zbieranie paczek dla rodzin ubogich; w roku 1991 zebrano paczki dla kilku parafii). Uczniowie naszej Szkoły przygotowywali także wieczory seniora połączone z poczęstunkiem i występami.

Od 1995 r. brano udział w Samorządowym Konkursie "8 Wspaniałych", w którym wyróżniono między innymi Olgierda Chrabańskiego, Ksenię Płonkę, Katarzynę Bilnik, A. Kutarasińską oraz w akcji "Grosik". Członkowie samorządu pracowali jako wolontariusze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.

Na terenie szkoły samorząd wydawał gazetkę szkolną pt. "Głos Ucznia", a później "Kleks". Dochód ze sprzedaży przeznaczony był na potrzeby redakcji i cele charytatywne.

W maju 1994 r. samorząd naszej szkoły został wyróżniony przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty wizytujących szkołę. Przewodniczącym samorządu był wówczas Julian Stumpf.

W zakresie pracy dla szkoły należy wspomnieć również o tygodniowych imprezach - PANORAMY przygotowywanych przez poszczególne klasy ósme, obchodach Dnia Chłopca, wystawach "Nasze hobby".

Wiosną 1991 r. Pani mgr Anna Śliwińska, zajmująca się w naszej szkole turystyką i prowadząca szkolne koło PTTK postanowiła zorganizować rajd szkolny. Nie przypuszczała zapewne, że stanie się on trwałą imprezą i tradycją szkoły. Rajdy miały charakter "zlotu gwieździstego", w czasie którego drużyny 10 - osobowe szły różnymi trasami do mety. Wyprawy te były imprezą integrującą uczniów, nauczycieli i rodziców. Dzięki obecności przewodników górskich uczniowie poznawali zakątki gór oraz ciekawe historie związane z odwiedzanymi miejscami. Grupy uczniów rywalizowały między sobą o punkty.

Każda grupa wraz z opiekunem wybierała swą nazwę i przygotowywała proporczyk, okrzyk i piosenkę. Inwencja młodzieży w tej dziedzinie była niewyczerpana. Na trasie, a przede wszystkim na mecie odbywały się liczne konkursy i quizy: wiedzy o górach, prezentacje sprzętu turystycznego i apteczek, konkurs piosenki turystycznej, stroju i proporczyków. Uzupełnieniem turystycznego stroju były rajdowe plakietki i czapeczki przygotowane przez organizatorów. Choć nie zawsze towarzyszyła nam piękna słoneczna pogoda, rajdy odbywały się cyklicznie. Po reorganizacji szkoły i powstaniu ZSO nr 5 rajdami zajęła się Pani mgr Małgorzata Melaniuk, która kontynuuje pracę poprzedniczki.