Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Statut i inne dokumenty szkolne:Dokumenty wewnątrzszkolne:Wewnątrzszkolne dokumenty regulujące pracę w szkole:
Procedury bezpieczeństwa wewnętrznego i reżimu sanitarnego
podczas organizacji zajęć lekcyjnych w trybie stacjonarnym od 4 maja 2021 r.===> PROCEDURY MAJ 2021 <===

1. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Katowicach:.::. STATUT ZSP nr 9 (pdf) .::.


2. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Ziętka w Katowicach:.::. STATUT SP nr 4 (pdf).::.


3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.::. Regulamin ZFŚS (pdf).::.