im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Szkoła Podstawowa nr 4

Statut i inne dokumenty szkolne:Dokumenty wewnątrzszkolne:1. Wewnątrzszkolne dokumenty regulujące pracę w szkole:
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania:(wyciąg ze Statutu)

.::. (doc) .::. (pdf).::.


2. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018:


Do klas 1, 2, 4, 7, 8 - szkoły podstawowej oraz klas 3 gimnazjum uczniowie otrzymują darmowe podręczniki