Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Wychowanie:

Działalność wychowawcza w szkole:

1. Integracja społeczności szkolnejCo roku w październiku klasy pierwsze biorą udział w tradycyjnej wycieczce integracyjnej oraz warsztatach integracyjnych prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego.

Od ponad 10 lat w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki organizujemy Klasowy turniej, w czasie którego drużyny z wszystkich klas rozwiązują zadania z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa, poszczególnych przedmiotów szkolnych oraz startują w konkurencjach sportowych.

Każda klasa przygotowuje też raz w roku szkolną akcję z okazji jednego z wybranych świąt, biorąc udział w Konkursie na najlepszą klasową prezentację.

Uczniowie klas I uczestniczą w projekcie Interwencja Edukacyjna „Bliżej” przy współpracy z Centrum Badań i Rozwoju i Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej .2. Zajęcia dla klas prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego:  • zajęcia integracyjne dla klas I
  • inne zajęcia zgodne z potrzebami wychowawcy i klasy


3. Warsztaty dla klas prowadzone przez instytucje zewnętrzne:  • Moje plany, cele, możliwości – Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 5
  • Asertywność - Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 5
  • Stres egzaminacyjny - Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 5
  • Stereotypy i uprzedzenia - Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 5


4. Zajęcia z zakresu doractwa zawodowego:Doradztwo zawodowe prowadzone jest przez pedagoga, psychologa i nauczyciela WDŻwR (wszystkie te osoby posiadają kwalifikacje doradcy zawodowego) przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej TPPS 10 (w ramach programu aktywności lokalnej) oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5. W ramach systemowych działań w tym zakresie prowadzone są m.in. warsztaty dla klas I, II i III (na terenie szkoły i MCK), porady indywidualne doradcy zawodowego, przesiewowe badania zdolności i zainteresowań (za zgodą rodziców). Organizujemy również szkolny Dzień Kariery w czasie którego uczniowie i rodzice mają możliwość zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych.