Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Rada rodziców:

Przedstawiciele Rady Rodziców SP 4 w 2020/2021 roku szkolnego


  1. Przewodnicząca Rady Agnieszka Jagła - klasa IV a
  2. Zastępca przewodniczącej Rady Tomasz Heflik - klasa VI a
  3. Skarbnik Marta Krumschmidt - klasa III b


  1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Herba - klasa VII a
  2. Członek Komisji Rewizyjnej Aleksandra Piekielnik-Kępa - klasa II a
  3. Członek Komisji Rewizyjnej Agnieszka Nowak-Gomułka - klasa I b


  1. Członek RR
  2. Damian Gruchlik - klasa II a
  3. Sylwia Jaeger-Zięba - klasa III a
  4. Aneta Pełka - klasa I a


Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Ziętka:
Bank Santander nr konta: 14 1090 2008 0000 0001 4714 2828
proszę wpisać nazwisko i klasę wpłacającego