im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Szkoła Podstawowa nr 4

Rada rodziców:

Rada Rodziców
Szkoły Podstaowej nr 4 im. Jerzego Ziętka
w Katowicach
w roku szkolnym 2018/2019

 • Skład Prezydium:
 • Marcin Pietraszewski - przewodniczący
 • Arkadiusz Kiercz – wiceprzewodniczący
 • Marta Krumschmidt - skarbnik
 • Sylwia Zięba – członek
 • Aleksandra Kozak – członek
 • Justyna Bonk-Pietrzyk – członek
 • Agnieszka Jagła – członek
 • Tomasz Heflik – członek
 • Katarzyna Herba – członek
 • Aleksandra Pacewicz – członek
 • Katarzyna Rzepka - członek
 • Monika Obidzińska - członek


Rada Rodziców spotyka się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.30 w sali 30Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Ziętka: BOŚ Katowice 71 1540 1128 2001 7048 0525 0001
(proszę wpisać nazwisko i klasę wpłacającego)Regulamin Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Ziętka w Katowicach ==>..: klick :..<==ROZLICZENIE FINANSÓW RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2015/2016


STAN NA DZIEŃ 01.09.2015 5295,16
WPŁATY RODZICÓW9835,00
RAZEM PRZYCHÓD15130,16OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU168,00
TESTY DO EGZAMINU PRÓBNEGO593,75
DOFINANSOWANIE STUDENTÓW W RAMACH WYMIANY Z UE 400,00
DOFINANSOWANIE DO WYCIECZEK824,00
DOFINANSOWANIE DO KOMERSU100,00
DOFINANSOWANIE DO DOSTĘPU DO PLATFORMY MATEMATYCZNEJ48,00
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE805,62
ZAKUP TECZEK Z LOGO SZKOŁY680,00
FINANSOWANIE WYJAZDÓW I NAGRÓD ZA ZAWODY SPORTOWE 1246,00
FINANSOWANIE DYSKOTEKI SZKOLNEJ 250,00
FINANSOWANIE KONKURSÓW SZKOLNYCH1203,21
ZAKUP ANTYRAM 84,99
ZWROTY TERMINOWYCH WPŁAT NA RR (10% WPŁAT)883,00
POCZĘSTUNEK DLA UCZNIÓW PODCZAS EGZAMINU 393,30
NAGRODY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 3055,62


SALDO4394,67
DO DYSPOZYCJI RR W ROKU SZKOLNYM 2016/20174394,67