Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Psycholog i pedagog:Pomoc dla rodziców:Zapraszamy rodziców do korzystania z porad i konsultacji dotyczących problemów wychowawczych, dydaktycznych i emocjonalnych dzieci oraz problemów rodzinnych (w tym materialnych).Godziny Urzędowania
PSYCHOLOG
mgr Magdalena Szaluś
Poniedziałek8.30-14.308.55-9.40
13.30-14.30
zajęcia indywidualne
Wtorek8.00-13.308.00-8.50
zajęcia korekcyjne
12.25-13.30
zajęcia indywidualne
Środa9.00-15.308.55-9.40
9.50-10.35
12.30-13.30
13.30-14.30
zajęcia indywidualne
14.30-15.30
zajęcia korekcyjne
Czwartek10.00-16.009.50-10.35
zajęcia indywidualne
14.30-15.30
zajęcia korekcyjne
Piątek8.30-12.309.40-10.40
zajęcia indywidualne
PEDAGOG
mgr Agnieszka Donat
Poniedziałek8.00-12.008.00-8.45
zajęcia korekcyjne
Wtorek8.00-15.009.50-10.35
zajęcia indywidualne
Piątek8.00-14.00
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY „ORTOGRAFFITI”Od 2004 roku bierzemy udział w programie adresowanym do uczniów z dysleksją. Program ma na celu wspieranie rozwoju funkcji poznawczych a przez to doskonalenie podstawowych umiejętności szkolnych: czytania, pisania i liczenia, a tym samym ma wpływ na osiągnięcia szkolne dzieci z dysleksją.W tym roku zajęcia odbywają się:

w poniedziałki, wtorki i środy o godzinie 14.30
we wtorki o godzinie 8.00
oraz piątki o godzinie 13.30


Zapisy przyjmuje pedagog i psycholog


WAŻNE KONTAKTY DO INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC NA RZECZ DZIECKA I RODZINY:Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5
Katowice
ul. Okrzei 4
tel. 32 203 54 46
www.ppp5katowice.eu

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
Katowice
ul. Okrzei 4
tel. 32 258 26 80
www.poradniarodzinna.com.pl/

Specjalistyczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Katowice
ul. Sokolska 26
tel. 32 259 95 83
www.sppp.aq.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Katowice
ul. Mikołowska 13a
tel. 32 251 15 99

Niebieska linia
www.niebieskalinia.pl
tel. 22 668 70 00
tel. 0 801 12 00 02