Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Profilaktyka:


Działaność profilaktyczna w szkole:

1. ZAJĘCIA DLA KLAS PROWADZONE PRZEZ PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO:  • zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem
  • zajęcia z zakresu rozwiązywania konfliktów


2. WARSZTATY DLA KLAS PROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE:  • Narkotyki i nastolatki – Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii
  • Odpowiedzialność karna nieletnich – Straż Miejska
  • „Kiszone ogórki” i „Puszka Pandory” – p. Ryszard Górka
  • Profilaktyka depresji- ROM-E „Metis”
  • Profilaktyka antynikotynowa – Sanepid
  • Profilaktyka antynowotworowa – Hospicjum „Cordis”


3. ŚRODOWISKOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY „KLUB POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH”Ma na celu przede wszystkim zagospodarowaniu czasu wolnego uczniów oraz uczeniu konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego. W ramach programu odbywają się również zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

W bieżącym roku prowadzone są zajęcia z matematyki, pracownia rękodzieła artystycznego, grupa teatralna Genesis, klub filmowy, zajęcia krawieckie oraz rekreacyjno – sportowe.

Uczniowie mający trudności w nauce biorą również udział w interaktywnych warsztatach przedmiotowych w Cinema City Katowice oraz Cinema Park w Krakowie oraz wycieczkach i wyjściach do Centrum Wspinaczkowego „Transformator”.4. PROGRAM PROMOCJI ZDROWIAOd 2011 roku posiadamy Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i realizujemy założenia programu promocji zdrowia w jego wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym. Głównym celem naszego programu obok promocji zdrowia fizycznego jest budowanie pozytywnego klimatu szkoły m.in. poprzez integrację społeczności szkolnej i aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska lokalnego.

Oprócz wymienionych wcześniej warsztatów z zakresu promocji zdrowia organizowaliśmy również przesiewowe badania wzroku, słuchu, pomiar tkanki tłuszczowej, warsztaty z dietetykiem i przesiewowe badania w kierunku chorób miażdżycowych i cukrzycy.

Oprócz warsztatów, prelekcji i badań profilaktycznych w szkole działa grupa Szkolnych Liderów Promocji Zdrowia, którzy są pomysłodawcami i głównymi organizatorami większości imprez i akcji szkolnych o tematyce prozdrowotnej.5. AUTORSKI PROGRAM EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNY „MEDIATOR”Program ten ma na celu przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności niezbędnych do pokojowego oraz skutecznego rozwiązywania konfliktów wewnątrzklasowych i wewnątrzszkolnych. Cel ten realizujemy poprzez przygotowanie wybranych osób z poszczególnych klas do prowadzenia mediacji w sytuacjach konfliktowych w ich klasach.

Działania te mają za zadanie hamować eskalację konfliktów i agresję wśród uczniów, jak również dawać możliwość i szansę samodzielnego rozwiązywania problemów.

W 2015 roku program obchodzimy dziesięciolecie działalności tego programu, stąd pojawił się pomysł stworzenia w naszej szkole Szkolnego Ośrodka Mediacji.6. PROGRAM „OTWARTA CZWÓRKA”Program jest efektem realizacji założeń programu „Falochron dla Śląska”. Celem projektu jest integracja ze społecznością naszego osiedla oraz organizacja czasu wolnego młodszych dzieci.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły czytają bajki przedszkolakom z trzech sąsiednich przedszkoli oraz prowadzą warsztaty plastyczne, taneczne i zajęcia sportowe dla przedszkolaków.

Nasi uczniowie pomagają też w odrabianiu lekcji swoim młodszym kolegom w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 12.7. KAMPANIE I PROGRAMY PROFILAKTYCZNEBierzemy udział w programie realizowanym w katowickich szkołach „Bezpieczny Gimnazjalista”. W ramach programu wychowawcy klas prowadzą zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w kontakcie z osobami dorosłymi, przemocy rówieśniczej, uzależnień, bezpiecznego wypoczynku, budowania pozytywnych relacji społecznych i dojrzałości psychicznej nastolatków.

Co roku bierzemy udział w Akcji Społecznej „Miejska dżungla” oraz Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”.