im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Szkoła Podstawowa nr 4

Dla rodzica::

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!W związku z zapowiadanym przez organizacje związkowe pracowników oświaty strajkiem, który zaplanowano od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania informuję, że na terenie
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach prawdopodobnie nie będą organizowane zajęcia dydaktyczne (listę osób strajkujących dyrektor otrzyma dopiero w poniedziałek – 8 kwietnia br.).

Dołożę wszelkich starań, aby Uczniowie, którzy przyjdą w tym dniu do szkoły mieli zapewnioną opiekę .

Jednocześnie zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o rozważenie możliwości zapewnienia opieki swoim Dzieciom we własnym zakresie.

Podejmuję także stosowne działania, aby egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty odbyły się zgodnie z zaplanowaną organizacją i procedurami.

Jeżeli akcja strajkowa stanie się faktem, to za pośrednictwem dziennika elektronicznego będę informowała Państwa na bieżąco o wszelkich decyzjach związanych z jej przebiegiem.
Z poważaniem
Monika Michalik
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach.
===> Informacja MEN dla Rodziców <===