Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Aktualności:

..: Archiwum :..


==> Rok 2017/2018 <== ==> Rok 2018/2019 <== ==> Rok 2019/2020 <==

________________________________________________________________________________________13 październik 2020 r.


WARSZTATY PROFILAKTYCZNEW dniach 19-23.10.2020r. w naszej szkole odbędzie się Akcja Profilaktyczno - Wychowawcza "Moje zdrowe śniadanie w szkole".
W tych dniach dla wszystkich uczniów zostaną zorganizowane zajęcia warsztatowe na temat zdrowego odżywiania.
Akcja zostanie wsparta przez specjalistów z Fundacji Nowe Horyzonty,
którzy w klasach 3, 4, 6, 7 przeprowadzą zdalnie zajęcia w ramach Programu Profilaktycznego "Zdrowe żywienie - mądre myślenie".
Poniżej zamieszczamy główne założenia programu.==>ZDROWE ŻYWIENIE - OPIS WARSZTATÓW <==


_______________________________________________________________________________________________________________________________

===> PROSZĘ KLIKNĄĆ NA KAŻDY OBRAZEK PONIŻEJ <===Opracował: Tomasz Nawrat
9 październik 2020 r.


Dzień Tabliczki mnożenia - 2020 r.Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Klasy 3 uczestniczyły w konkursie o tytuł mistrza.
Mistrzem tabliczki mnożenia został
Leon Gawron, wice mistrzem Amelka Modzelewska trzecie miejsce zajął Tomasz Narowski,
a wyróżnienie otrzymał Nikodem Wierzchowski.

Gratulujemy !!!

8 październik 2020 r.


Sprzątanie świata - "3A EKO"Uczniowie klasy 3a w ramach zajęć kreatywnych i Akcji Sprzątania Świata przygotowali projekt pt. "3a - EKO", w formie plakatów zachęcili do dbania o środowisko naturalne
oraz segregowania śmieci, stworzyli też wystawę swoich prac, którą można podziwiać na szkolnym korytarzu.
Tak trzymać!
Opracował: Tomasz Nawrat
3 październik 2020 r.


Wspomnienia z wakacji


Opracował: Tomasz Nawrat
30 wrzesień 2020 r.


Konkurs Plastyczny dla klas I-III


Opracował: Tomasz Nawrat
04 wrzesień 2020 r.


Zebrania z Rodzicami - wrzesień 2020 r.Klasadatagodzinasalapiętro
1A7 września 17.1523parter
1B7 września 17.0018parter
2A8 września 17.1520parter
2B8 września 17.0021parter
3A9 września 17.002parter
3B9 września 17.306parter
4A10 września 17.1572II piętro
6A10 września 17.3048I piętro
7A10 września 17.0082II piętro
Opracował: Tomasz Nawrat
02 wrzesień 2020 r.


Witamy w nowym roku szkolnym 2020/2021Opracował: Tomasz Nawrat
01 wrzesień 2020 r.


Procedury bezpieczeństwa w roku szkolnym 2020/2021Procedury bezpieczeństwa wewnętrznego i reżimu sanitarnego podczas organizacji zajęć lekcyjnych w trybie stacjonarnym
w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Ziętka w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 9 w Katowicach
w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19
=====> ZAŁĄCZNIK (pdf) <=====
Opracował: Tomasz Nawrat
26 sierpień 2020 r.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!Wracamy do szkoły po wielomiesięcznej przerwie. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z Uczniami oraz Rodzicami.
Serdecznie zapraszamy 1 września br. na spotkanie z Wychowawcami klas wg. harmonogramu:klasasalagodzina
1As.gimnastyczna9.00
1Bs.gimnastyczna11.00
2As.209.15
2Bs.219.30
3As.29.15
3Bs.69.30
4As.2910.00
6As.4810.00
7As.8210.00


Bardzo prosimy, aby Uczniowie przychodzili do szkoły dokładnie o wyznaczonej godzinie. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną proszę, aby do szkoły wchodzili tylko Uczniowie, bez Rodziców.

Uczniów klas pierwszych zapraszamy na spotkanie z Dyrektorem i Wychowawcą w sali gimnastycznej w obecności TYLKO jednego rodzica/opiekuna. Rodziców prosimy o założenie maseczki.

Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk.

Listy uczniów klas pierwszych będą wywieszone w korytarzu przy wejściu do szkoły 27 sierpnia br.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ zostały opracowane procedury postępowania i zachowania na terenie szkoły. Szczegóły zostaną przekazane Uczniom przez Wychowawców klas i będą udostępnione na stronie internetowej szkoły.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkoły.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:
 1. Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.

 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

 3. Dzieci chore, zakatarzone nie będą przyjmowane do szkoły.

 4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę.
  Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi
  szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje,
  pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.

 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (teren przy portierni), zachowując zasady:

  • a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
   związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
   ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 7. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka.

 8. W sytuacji, gdy zachorowanie będzie miało miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

 9. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.

 10. Rodzic odprowadzający dziecko nakłada maseczkę ochronną zasłaniającą nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest po wejściu do budynku szkoły dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.

 11. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.

 12. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

 13. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

 14. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Uczniom klas I przez pierwszy tydzień mogą pomagać Rodzice stosując zasadę bezpiecznego dystansu.

 15. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

 16. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem i wpisać się do „Księgi Gości”.

 17. Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej bardzo proszę ograniczyć tylko do sytuacji naprawdę niezbędnej.

 18. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły:
  • a) Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
  • b) Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły na portierni i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
  • c) Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna.
  • d) Dzieci przebywające na boisku szkolnym rodzice mogą odbierać bezpośrednio z boiska.
  • e) Uczniowie klas IV, VI i VII po zakończonych lekcjach udają się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.


Wszelkie informacje na temat Dziecka Rodzic może uzyskać bezpośrednio od Wychowawcy za pośrednictwem Dziennika elektronicznego, przez kontakt mailowy lub telefoniczny.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej.
Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców.Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie: https://gis.gov.pl/Aktualnosci

Z poważaniem
Monika Michalik
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9 w Katowicach


Opracował: Tomasz Nawrat
19 sierpień 2020 r.


Zdalna Szkoła+

W ramach projektu Zdalna Szkoła+ w Katowicach Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Katowicach otrzymał 5 tabletów, które wspomogą zdalną naukę.
Zakup zrealizowany został w ramach ogólnopolskiego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

=====> SZCZEGÓŁY <=====


Opracował: Tomasz Nawrat
22 lipiec 2020 r.


PODRĘCZNIKI DO KATECHEZY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021KLASATYTUŁAUTORWYDAWNICTWO
1Poznaję Boży świat ks. dr K. Mielnicki. E. Kondrak, J. SnopekJedność Kielce
2Idziemy do Jezusa E. Kondrak, J. CzerkawskiJedność Kielce
3Przyjmujemy Pana Jezusaks.Jan Szpet, Danuta JackowiakŚw. Wojciecha
4Miejsca pełne bogactwks. dr K. Mielnicki. E. Kondrak, B. NosekJedność Kielce
6Wierzę w Kościółks.Jan Szpet, Danuta JackowiakŚw. Wojciecha
7Spotkanie ze Słowemks.Jan Szpet, Danuta JackowiakŚw. Wojciecha
Opracował: Tomasz Nawrat